Yüz Germe Nedir?

Belirli bir yaşa gelme sonucunda veya da genetik veya çevresel faktörlerle cilt ve cilt altı dokulardaki sarkma yaşlı yüz denen görüntüyü ortaya çıkarır. Genç yüzde elmacık kemikleri ve yanak bölgesi yüzün en dolgun kısmını oluştururken çeneye doğru yüz incelmeye başlar. Genç yüz basit bir benzetme ile karşıdan bakılınca tabanı yukarıda olan bir ikizkenar üçgene benzer.

Genç Yüz

Genç yüz tabanı elmacık kemikler üstünde olan tepesi ise çene bölgesinde olan bir üçgen görünümüyle tariflenir

Yukarıda sayılan nedenler sebebiyle bu ters üçgen tabandan çeneye doğru cilt ve cilt altı dokularla kaymakta, bu da üçgeni dörtgene çevirmektedir. Bütün bu durumların ana nedenleri yer çekimine bağlı cilt altı dokuların ve yağ dokusunun yüzün çene kısmına doğru yer değiştirmesi elmacık kemikleri başta olmak üzere o bölge ve çevresinde dokuların yüzün orta ve alt kısımlarına doğru yer değiştirmesidir. Ayrıca yine yaşa bağlı olarak doku kaybı da bu görüntüye sebebiyet verebilmektedir.

Yaşlanmış Yüz

Yaşlanmış yüzde cilt ve cilt altı doku aşağıya doğru yer değiştirerek yüzde artık kare veye dikdörtgen şeklinde bir görüntü oluşturur

Yüz germe ameliyatları çok çeşitlidir. Sadece cilt germeyi içeren ve bunun yanında SMAS dokusunu da germeyi ve asmayı içeren farklı tedaviler mevcuttur. Peki SMAS nedir. SMAS yüzün aşağı sarkmasındaki en önemli rolü oynayan mimik kasları ve cilt arasında yer alan kabaca kas zarı veya bağdoku karışımı olan ve cildi sıkıca bağlı olan bir yapıdır.

SMAS anatomik görüntüsü

SMAS anatomik yapısının cilt ve mimik kasları arasındaki görüntüsü. Cildi yüz kemiklerine asan ana dokulardan biridir

Bu yapı zamanla gevşer ve cildi de aşağı çeker. Bu yapı gerilmeksizin sadece cilt gerilirse, cilt kısa sürede eski haline dönecektir. Bu nedenle SMAS gerilmesi gereklidir. Bu germe işleminde kısmi olarak SMAS germesi veya sadece SMAS dokusu yüzden ayrılmadan sadece dikişlerle gerginleştirme yapma yüzü germesine rağmen benim düşünceme göre yine de kısa etkili bir germe sağlamaktadır.

Ben yaptığım teknikte SMAS cerrahi olarak yapılabilecek en maksimum düzeyinde yüzde hazırlanmaktadır (Extended High SMAS Technique). Böylece yüzü germek için cerraha oldukça serbestlik sağlamakta ve yüz maksimum derece de gerilebilmektedir. Ancak bu teknik uygularken bazı riskleri mevcuttur. SMAS bu kadar geniş olarak serbestleştirilirken yüz sinirlerine çok yakın gidilmektedir. Bu nedenle bu cerrahi mikrocerrahi tecrübesi olan veya yüz anatomisine hakim cerrahlarca bu riskler olmaksızın başarı ile yapılmaktadır. Ben yüz germe ameliyatında mikrocerrahi uygularken kullandığım cerrahi sahayı büyüten özel gözlüklerle ve cerrahi aletlerle yapmaktayım. Bu şekilde saydığım riskler ortadan kalkmaktadır.
 
Bazı cerrah ile bu riskleri dikkate almaksızın basit SMAS gerginleştirme ve kısmi kaldırma işlemi uygulamaktadırlar. Ancak benim görüşüme göre bu teknikler yüzde gereken gerginliği sağlamadığı gibi kısa süreli bir gerginlik sağlamaktadır. Yüz nakli ameliyatım öncesi yaptığım yüz anatomisine yönelik anatomik çalışmalarım ve yüz naklinden kazandığım tecrübeler bu tekniği uygularken bana kolaylık sağlamaktadır. Aynı ameliyatın ayrılmaz bir parçası olarak boyun germe ameliyatını da cerrahi prosedürüme eklemekteyim. Çünkü cerrahi saham aynı bölge olmaktadır.

Bu şekilde boyuna ulaşmamın kolay olması yanında birçok hastamda yüz ile boyun beraber germe işlemine ihtiyaç duymaktadır. Boyun oluşan sarkmalar yanında platisma kasının gerginliği sağlanarak boyunda istenilen dik açı yakalanabilmektedir. Yüz germe ameliyatlarımda yüzü bir bütün olarak düşündüğüm için yüz germe ameliyatına çoğunlukla yağ enjeksiyonları, üst göz kapağı estetiği, alın germe veya kaş kaldırma ameliyatlarını da eklemekteyim. Ameliyat sonrası hastalar yaklaşık 10-15 gün içerisinde sosyal yaşantısına dönmektedir. Hastalardan ameliyat öncesi en az 10 gün önce sigara içmeyi kesmelerini istemekteyim. Bunun harici ağrılı ve sıkıntıya sokacak bir ameliyat ve sonrası süreç bu tip ameliyatlarımda bulunmamaktadır.

Yüz Germe

Yüz Germe, belirli bir yaşa gelme nedeniyle veya genetik veya çevresel faktörlerle cilt ve cilt altı dokularda çökmeler meydana gelebilir bu da yaşlı bir yüz ortaya çıkarabilir. Genç yüzde yüzün en dolgun kısmı elmacık kemikleri ve yanaklarken, çeneye doğru bir incelme olur. Genç yüze karşıdan baktığınızda tabanı yukarıda olan bir ikizkenar üçgen görebilirsiniz.

Genç yüz tabanı elmacık kemikler üstünde olan tepesi ise çene bölgesinde olan bir üçgen görünümüyle tariflenir

Yukarıda belirtilen nedenler ile genç yüzde bulunan bu üçgen görüntü cilt ve cilt altı dokuların kayması ile dörtgen bir görüntü oluşturabilmektedir. Bu durumun oluşmasında yer çekimi etkisiyle yüzdeki cilt ve yağ dokularının çeneye doğru hareket etmesi, elmacık kemiği başta olmak üzere o bölgedeki dokuların çeneye doğru hareket etmesi etkili olur. Bununla birlikte zamana bağlı olarak deri ve deri altı doku kayıpları da buna neden olur.

SMAS anatomik yapısının cilt ve mimik kasları arasındaki görüntüsü. Cildi yüz kemiklerine asan ana dokulardan biridir

Paylaş